in Englishin Englishpå svenskapå svenska
Scania Finland Oy:n työnhakijoiden henkilötietojen käsittelyä koskeva tietosuojaseloste
Päivitetty 7.11.2022

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten me Scania Finland Oy:llä (”Scania”) keräämme ja käsittelemme työnhakijoiden henkilötietoja.

  1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot tietosuoja-asioissa
   Rekisterinpitäjä
   Scania Suomi Oy
   Muonamiehentie 1
   00390 Helsinki
   Puh. +358 50 4149449
   Sähköposti: jukka.tiusanen@scania.fi

   Tietosuojavastaava
   Jukka Tiusanen
   jukka.tiusanen@scania.fi
   +358 10 555 010

  2. Mihin käyttötarkoituksiin ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?
   Työnhakijoiden henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Scanian henkilöstön rekrytointi:
   • Työhakemuksen vastaanottaminen, käsittely ja säilyttäminen
   • Työnhakijan ja Scanian välisen työsopimuksen solmiminen
   • Työhakemuksen säilyttäminen mahdollista tulevaa rekrytointia varten.
   Lisäksi tietoja käytetään tilastointiin ja raporttien tekemiseen erityisesti rekrytoinnin kehittämiseksi. Tietojesi käsittely työnhakijana perustuu Scanian oikeutettuun etuun, kuten lähettämääsi työhakemukseen ja rekrytointiprosessiin sekä suostumuksellasi tehtävään henkilö- ja soveltuvuustestaukseen tai ilmoittamiltasi suosittelijoilta kerättäviin tietoihin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään valitun työnhakijan ja Scanian välisen työsopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.

   Rekisterin teknisenä alustana toimii LAURA™-palvelu, jonka toimittaja LAURA Rekrytointi Oy vastaa rekisterin teknisestä toteutuksesta ja toimii täten henkilötietojen käsittelijänä.

   LAURA Rekrytointi Oy on suomalainen palvelu, jonka sijaintipaikka on Suomi.

  3. Millaisia henkilötietoja käsittelemme ja mistä keräämme tiedot?
   Käsittelemme seuraavia työnhakijoita koskevia henkilötietoja:
   • Perus- ja yksilöintitiedot: etu- ja sukunimi
   • Yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
   • Kelpoisuuden ja soveltuvuuden arviointiin käytettävät tiedot:
   • työhakemukseen ja ansioluetteloon liittyvät tiedot, kuten työkokemus (työnantaja, tehtävänimike, tehtävänkuvaus), koulutus- ja tutkintotiedot, kielitaito, erityisosaaminen, työnäytteet ja muu osaaminen, työtodistukset
   • Tiedot ko. haettavan työtehtävän edellyttämistä seikoista ja erityisosaamisesta (esim. ajokortti)
   • Työnhakijan soveltuvuutta ja luotettavuutta koskevat arviot ja tarkastukset, kuten henkilö- ja soveltuvuusarviot
   • Työnhakuprosessin aikana muodostuvat tiedot, kuten viestintä, haastattelut työnantajan tekemät luokittelut ja muistiinpanot
   • Tiedot suosittelijoista
   • Työnhakijan suostumuksella julkisesti saatavilla olevaa tietoa esim. LinkedIn tai muu sosiaalisen median palvelut
   • Mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot, kuten valokuva.
   LAURA Rekrytointi Oy:n palvelussa voit ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi tilata ”Hakuvahti”-toiminnolla valitsemiesi hakuehtojen mukaiset ilmoitukset avoimista työpaikkailmoituksista. Lisäksi voit lähettää työpaikkailmoituksen järjestelmän kautta lisäämällä vastaanottajan sähköpostiosoitteen ”Kerro kaverille” -toiminnossa.

   Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään ensisijaisesti sinulta itseltäsi työnhakijana, tai suostumuksellasi suosittelijoilta tai testaukseen perustuen. Lisäksi tiedot koostuvat työhönottoprosessissa tallennetuista tiedoista. Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa.

  4. Mille tahoille luovutamme tai siirrämme tietoja ja siirrämmekö tietoa EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle?
   Emme lähtökohtaisesti luovuta henkilötietojasi eteenpäin Scania-konsernin ulkopuolelle, emmekä siirrä henkilötietojasi EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

   Käytämme henkilö- ja soveltuvuusarviointien sekä rekrytointiprosessin toteuttamiseen ulkopuolisia palveluntarjoajia, kuten LAURA Rekrytointi Oy. Solmimme kaikkien palveluntarjoajien kanssa sopimuksen henkilötietojen käsittelystä ja edellytämme yhteistyökumppaneidemme käsittelevän henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen ko. palvelun tuottamiseksi.

  5. Miten suojaamme tietoja ja kuinka kauan säilytämme niitä?
   Tietoja säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. LAURA Rekrytointi Oy:n palvelun ja käyttäjän selaimen välinen tietoliikenne on suojattu vahvalla salauksella. Työnhakijoiden tietoja käsittelevät vain rekrytointiin osallistuvat henkilöt heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Varmistamme henkilötietoja käsittelevien alihankkijoidemme kanssa tehtävillä tietojenkäsittelysopimuksilla tietosuojan toteutumisen.

   Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen Scanian oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi ja mahdollisiin vaatimuksiin vastaamiseksi. Lähtökohtaisesti tietoja säilytetään palvelussa 365 vuorokautta hakemuksen lähettämisestä tai viimeisestä päiväyksestä. Tarvittavat tiedot siirretään työntekijöiden henkilötietorekisteriin Scanian ja työnhakijan tehdessä työsopimuksen.

   Suostumuksellasi henkilötietojasi voidaan säilyttää myös kauemmin esim. tulevia rekrytointiprosesseja varten.

   Henkilötietoja voidaan myös säilyttää pidemmän aikaa, mikäli tämä on tarpeen laissa asetetun Scanian velvoitteen täyttämiseksi.

  6. Automaattinen päätöksenteko
   Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia työnhakijalle.

  7. Oikeutesi rekisteröitynä tietojen käsittelyyn liittyen
   Rekisteröitynä voit toteuttaa rekisteröidyn oikeuksia LAURA Rekrytointi Oy:n palvelun hallintaliittymän kautta palvelussa olevien tietojen osalta. Mikäli tietojen tarkastaminen, oikaisu tai poisto ei onnistu hallintaliittymän kautta, tulee pyyntö toimittaa kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet:
  • Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua ja tietojen poistoa
   • Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista.
  • Oikeus peruuttaa suostumus
   • Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen peruutusta tehtyyn tietojenkäsittelyn laillisuuteen.
  • Vastustamisoikeus ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen
   • Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista ja siirtämistä.
  • Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle
   • Sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.
  8. Evästeet
   Palvelun ja sen analytiikan toteuttamisessa käytetään evästeitä. Evästeiden käytön voi estää muuttamalla selaimen asetuksia. Evästeiden estäminen voi kuitenkin johtaa palvelun toimimattomuuteen.